รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 8 อัตรา และ ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา (ตามแนบประกาศนี้) สมัครได้ที่ห้องประชุมลูกนเรศวร สพม.นว ระหว่างวันที่ 13 – 21 ธันวาคม 2565 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น