กิจกรรม “วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2565”

วัน ศุกร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2565” โดยมี นางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนโกรกพระ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์