พิธีบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 18

วันพฤหัสบดี ที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 10.30 น.  เกรียงศักดิ์  ยอดสาร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมการบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 18 ณ ห้องประชุมเงินพุทธโชติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร