โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์

วันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม 2565 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์โดยมีนางตรีทิพย์ธิดา  โพธิ์ชาธาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ในกิจกรรมประกอบไปด้วย การมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลต่างๆ การแสดง SCIENCE SHOW การประกวดชุดรีไซเคิล และการแสดงวงดนตรี ซึ่งนักเรียนได้รับความรู้ ความสนุกสนานและเป็นการสร้างโอกาสให้นักเรียนกล้าแสดงออกอีกด้วย