โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์  จัดพิธีถวายพระพร

      วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2565 ดร.ณัฐชานนท์  ยอดทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์, นางตรีทิพย์ธิดา  โพธิ์ชาธาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์