โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ รับคณะศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา

วันพฤหัสบดี ที่ 14 กรกฎาคม 2565 ดร.ณัฐชานนท์ ยอดทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนแกนนำให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา จาก โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง และโรงเรียนวัดหนองจิกรี (เจริญสุขประชานุเคราะห์) ที่เดินทางมาศึกษาดูงาน การดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษาของโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ เพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินงานของโรงเรียนต่อไป