ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

ประกาศเจตนารมย์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

.

.

.

.

.

.

.

.