บันทึกข้อตกลงร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2565 ดร.ณัฐชานนท์ ยอดทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนที่รับผิดชอบโครงงานคุณธรรม นำเสนอโครงงานคุณธรรมของโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ ณ บ้านหนองพังพวย ในการนี้ได้ทำการบันทึกข้อตกลงร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองพังพวย ฉบับที่ 1 ผู้บริหารกับผู้บริหาร, ฉบับที่ 2 ครูกับครู และฉบับที่ 3 นักเรียนกับนักเรียน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาคุณธรรมในโรงเรียน