ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2565 ดร.ณัฐชานนท์ ยอดทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน นางตรีทิพย์ธิดา โพธิ์ชาธาร รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูร่วมกันจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียน และกฎระเบียบที่นักเรียนจะต้องปฏิบัติตาม มีการคัดเลือกเครือข่ายผู้ปกครอง การจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนให้กับนักเรียนทุกคนอีกด้วย