ร้อยตำรวจตรีชิน ทับทิมศรี รอง สวป.สภ.ท่าตะโก พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ท่าตะโก ออกพบปะครูและนักเรียนหน้าเสาธง (โครงการครู 5 นาที) ให้ความรู้เรื่องกฎระเบียบวินัยจราจร ให้แก่นักเรียนโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม

#กิจกรรมหน้าเสาธง วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ร้อยตำรวจตรีชิน ทับทิมศรี รอง สวป.สภ.ท่าตะโก พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ท่าตะโก ออกพบปะครูและนักเรียนหน้าเสาธง (โครงการครู 5 นาที) ให้ความรู้เรื่องกฎระเบียบวินัยจราจร ให้แก่นักเรียนโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม

Cr. งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม