สพม.นครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ โครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565  โรงเรียนนครสวรรค์

วัน อาทิตย์ ที่ 6 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นางปาหนัน ชื่นชาติ นางสาวสุกฤตา  สนิทจันทร์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ นางมัณฑนา รอทองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษโรงเรียนแข่งขันสูง ห้องเรียนโครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565  ณ โรงเรียนนครสวรรค์ โดยมี ดร.จงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ พาเยี่ยมชมบรรยากาศและสถานที่การจัดสอบ ทั้งนี้ทางโรงเรียนนครสวรรค์ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด