ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ ร่วมสัมภาษณ์ในรายการ NBT North ประเด็นสัมภาษณ์มาตรการ เปิด-ปิดโรงเรียน หลังเทศกาลปีใหม่

วัน พฤหัสบดี ที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  ร่วมสัมภาษณ์ในรายการ NBT North ประเด็นสัมภาษณ์มาตรการ เปิด-ปิดโรงเรียน หลังเทศกาลปีใหม่ ผ่านรายการข่าว NBT North ในระบบออนไลน์เพจ NBT North และ Live NBT North