โรงเรียนหนองบัว ได้รับรางวัล ต้นแบบระดับทอง ระดับประเทศ ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2564

28 ธันวาคม 2564
ผอ.วิฑูรย์ งามนิธิจารุเมธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูบุคลากรและนักเรียนร่วมแสดงความยินดีกับ คณะครูและนักเรียน ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนหนองบัว ที่ได้รับรางวัล ต้นแบบระดับทอง ระดับประเทศ ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2564 ณ อิมแพ็คฟอรั่มเมืองทองธานี