สพม.นครสวรรค์ ร่วมการประชุมรับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน

วัน จันทร์ ที่ 27 ธันวาคม 2564

ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมการประชุมรับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา2565 ผ่านระบบ Video Conference Zoom Meeting  ณ ห้องประชุมสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์