การพัฒนาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงเรียนโกรกพระ

วัน ศุกร์ ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30  น.

ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยนางสาววรัญตรา แก้วสินชัย ปฎิบัตหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้โอวาสและให้กำลังใจ การพัฒนาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระยะที่ 2 ศึกษาสภาพจริง สถานศึกษาต้นแบบโรงเรียนขนาดกลาง ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2564 โดยมีผู้เข้ารับการพัฒนาจำนวน 8 ราย ณ โรงเรียนโกรกพระ