ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริการ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์
เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริการ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี