พิธีมอบโล่รางวัล EGAT Green Learning Awards 2020

วัน จันทร์ ที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.

ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการมอบโล่รางวัล EGAT Green Learning Awards 2020 โดยมีโรงเรียนนครสวรรค์ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศดีเยี่ยม เป็นโรงเรียนคาบอนไดออกไซด์ต่ำ และ รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ เป็นโรงเรียนคาบอนไดออกไซด์ต่ำสู่ชุมชน และ 3 โรงเรียนได้รับรางวัลระดับประเทศ เป็นโรงเรียนคาบอนไดออกไซด์ต่ำสู่ชุมชน ได้แก่ โรงเรียนวังบ่อวิทยา โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา และโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์  ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 

คลิ๊กรับชมภาพเพิ่มเติมและคมชัด