ประกาศ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

3 เมษายน 2567 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2567
6 มีนาคม 2567 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567
7 ธันวาคม 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566
13 พฤศจิกายน 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 25666
14 มีนาคม 2566 ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 มีนาคม 2566 ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC๒๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 มีนาคม 2566 ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้ ระดับมัธยมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 มีนาคม 2566 ประกาศ สพม.นว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครุภัณฑ์โรงงาน
14 มีนาคม 2566 ประกาศ สพม.นว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้ ระดับมัธยมศึกษา

แจ้งโอนเงิน ประจำเดือน

ภาษีหักหน้าที่จ่าย (ข้าราชการครู)

ภาษีหักหน้าที่จ่าย (ข้าราชการบำนาญ)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน