ข่าว ปชส.

  • ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เรื่อง การยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 21 กุมภาพันธ์ 2567
  • การขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ กรณีการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) 20 กุมภาพันธ์ 2567
  • ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์ ครูพัฒนาท้องถิ่น 12 กุมภาพันธ์ 2567
  • ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) 12 กุมภาพันธ์ 2567
  • ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 21 (21st International Junior Science Olympiad 2024) ที่ผ่านการสอบคัดเลือกในรอบที่ 1 12 กุมภาพันธ์ 2567
  • ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม(ครั้งที่ 2) โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 7 กุมภาพันธ์ 2567
  • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย เปลี่ยนตำแ แหน่ง และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 6 กุมภาพันธ์ 2567
  • ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานช่วยสอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 5 กุมภาพันธ์ 2567
  • ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสรรค์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 กุมภาพันธ์ 2567
  • ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เรื่อง รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 31 มกราคม 2567