ข่าว ปชส.

  • ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๒ คน ในการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ณ หว้ากอ ครั้งที่ 40 “ตามรอยพระยุคลบาทพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ในระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2567 เพื่อให้เยาวชนได้ศึกษาและรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ และดาราศาสตร์ ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย 25 กรกฎาคม 2024
  • ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการดูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรรค์ 23 กรกฎาคม 2024
  • ประกาศการย้ายครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2567 รอบที่ 2 3 กรกฎาคม 2024
  • ประกาศผลการตัดสินผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติปีการศึกษา 2567 ประกอบด้วย 5 กิจกรรม ได้แก่ การคัดลายมือ การเขียนเรียงความ การแต่งคำประพันธ์ การอ่านจับใจความ และรอบรู้วรรณคดี วันที่ 28 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที และห้องประชุมลูกนเรศวร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 3 กรกฎาคม 2024
  • ประกาศตำแหน่งว่างและคาดว่าจะว่าง ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2567 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 28 มิถุนายน 2024
  • ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นฟื้พื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 28 มิถุนายน 2024
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชุติมณ ชูสิงห์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ตัวแทนสพม.นครสวรรค์ ผ่านเข้ารอบ 30 คนสุดท้าย ระดับ สพฐ การแข่งขันประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนสะพานสู่ภาษาจีน ประจำปี 2567 ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 17 ประจำปี 2567 รอบคัดเลือก ประเภท การประกวดคลิปวิดีโอ การแสดงความสามารถ ด้านวัฒนธรรมจีน 19 มิถุนายน 2024
  • ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 18 มิถุนายน 2024
  • ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 14 มิถุนายน 2024
  • ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เรื่อง หลักสูตรการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 11 มิถุนายน 2024