รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เข้าเยี่ยมชมและและติดตามการดำเนินการ ความคืบหน้า นโยบาย “เรียนดี มีความสุข” กิจกรรม Kick Off สุขาดี มีความสุข ณ โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น. นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เข้าเยี่ยมชมและติดตามการดำเนินการ ความคืบหน้า ตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” กิจกรรม Kick Off สุขาดี มีความสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมี นายเกษม รัตนพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา และคณะครู เข้าร่วมให้การต้อนรับ พร้อมพาเยี่ยมชมห้องสุขาตามอาคารเรียนและสถานที่ในโรงเรียน

Facebook : https://www.facebook.com/share/p/guLXezXmLZLUzvmz/