สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เข้าร่วมประชุม ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ สุขาดี มีความสุข ผ่านระบบออนไลน์

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 11.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เข้าร่วมประชุม ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ สุขาดี มีความสุข ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยชี้แจงการดำเนินการประเมินห้องน้ำสถานศึกษาในสังกัด พร้อมทั้งการรายงานผ่านระบบ OBEC Asset รวมถึงการเข้าสู่ระบบแจ้งให้สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ ณ ห้องประชุมสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

Facebook : https://www.facebook.com/share/p/pBGtyJgD8isxTM7M/