กิจกรรมทำบุญ ตักบาตร วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 21 ปี ในวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 7.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นผู้แทนนำบุคลากรในสังกัด ร่วมทำกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 9 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 21 ปี โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรของหน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของหน่วยงาน ทั้งนี้ยังได้ร่วมถ่ายทอดสด และเผยแพร่ภาพกิจกรรมผ่านระบบ Application Zoom ณ บริเวณหน้าอาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

Facebook : https://www.facebook.com/share/p/KQ4o2YfFKktBDymR/