โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วันที่ 5-6 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธาน โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วันที่ 5-6 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 โดยมี นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ คณะผู้อำนวยการ และ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมการโครงการ โดย ได้รับเกียรติจาก ดร.วีระ แข็งกสิการ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมให้บรรยายพิเศษ เกี่ยวกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และการบริหารสถานศึกษาให้ประสบความสำเร็จตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท (The Imperial Phukaew Hill Resort) จังหวัดเพชรบูรณ์

Facebook : https://www.facebook.com/share/p/NKpiqwvfPsUZXHUn/