พิธีการแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนวังบ่อวิทยา “ไผ่รวกเกมส์ 2567”

วันพฤหัสบดี​ ที่ 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานเปิดพิธีการแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนวังบ่อวิทยา “ไผ่รวกเกมส์ 2567” ณ สนามกีฬา โรงเรียนวังบ่อวิทยา

โดยมี ดร.ธัญญาภรณ์ นาจำปา ผู้อำนวยการ โรงเรียนวังบ่อวิทยา กล่าวคำรายงานวัตถุประสงค์ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง เพื่อปลูกฝังคุณธรรม ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีความสามัคคี และความเสียสละ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญของการเล่นกีฬา และเพื่อใช้การเล่นกีฬาเป็นเครื่องมือในการต้านภัยจากยาเสพติด ณ สนามกีฬา โรงเรียนวังบ่อวิทยา

https://www.facebook.com/share/p/nbC4DgnCi7ExuFsr