พิธีการแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนโกรกพระ “กีฬาภายใน ไม่พึ่งสารเสพติด ส่งเสริมสุขภาพ” ประจำปี 2567

วันพฤหัสบดี​ ที่ 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบมอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อํานวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการเปิดพิธีการแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนโกรกพระ “กีฬาภายใน ไม่พึ่งสารเสพติด ส่งเสริมสุขภาพ” ประจำปี 2567 โดยมีนายบัญชา วงศ์ซื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนโกรกพระ กล่าวคำรายงานวัตถุประสงค์ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง เพื่อปลูกฝังคุณธรรม ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีความสามัคคี และความเสียสละ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญของการเล่นกีฬา และเพื่อใช้การเล่นกีฬาเป็นเครื่องมือในการต้านภัยจากยาเสพติด ณ สนามกีฬา โรงเรียนโกรกพระ

https://www.facebook.com/share/p/BGRAVPyxwQAXqGeW