สพม.นครสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 06.30 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมี นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการ ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่พสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนมีความสุข อยู่ดีกินดี มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศในด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ทรงแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับต่างประเทศ ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ทำให้เป็นที่ประจักษ์ของชาวโลก ทรงมีพระดำริให้จัดตั้งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขึ้น เพื่อผลิตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในสาชาที่ขาดแคลน เพื่อให้บริการทางการแพทย์และดูแลรักษาประชาชนด้วยจิตเมตตา ทั้งในเขตเมืองและในชนบทที่ห่างไกล โดยมุ่งหวังให้ประชาชนได้รับการดูแลด้านสุขภาพอย่างเท่าเทียมกัน ทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย รวมทั้งทรงก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เพื่อให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งที่ยากไร้ ทำให้ทรงได้รับการยกย่องเป็น “เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์” ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์