สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เข้าร่วมเตรียมการและซักซ้อมเตรียมงาน พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2567 เวลา 15.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เข้าร่วม กิจกรรมเตรียมการและซักซ้อมเตรียมงานพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมซักซ้อมขั้นตอนต่าง ๆ ในพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์

ซึ่งการซักซ้อมเตรียมงานพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ครั้งนี้เป็นการซักซ้อมตามขั้นตอนที่กำหนดการประกอบพิธีกรรม ตั้งแต่ การประจำจุดหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การจุดธูปเทียนบูชาเพื่อประกอบพิธีพลีกรรม การตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ พราหมณ์อ่านโองการบวงสรวง ผู้ว่าฯ อ่านคาถาพลีกรรมตักน้ำ เจ้าหน้าที่เชิญขันสาคร และที่ตักน้ำไปยังแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ พร้อมเดินในขบวนอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จนถึงวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง เพื่อจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

Facebook : https://www.facebook.com/share/p/cxzyT8GAFQKw6prX/