การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วัน อังคาร​ ที่ 2 กรกฏาคม 2567 เวลา 13.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน และครูผู้รับผิดชอบโรงเรียนคุณภาพ จำนวน 1 คน เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet ณ ห้องประชุมสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์