การประชุมคณะกรรมการกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2567

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เข้าร่วมประชุม การประชุมคณะกรรมการกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

Facebook : https://www.facebook.com/share/p/Y2fjYUQWYRTX2pB4/