สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารอัตรากำลังตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 9.00 น. นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และตัวแทนบุคลากรกลุ่มทุกกลุ่ม เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารอัตรากำลังตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

Facebook : https://www.facebook.com/share/p/h9rRdYMfbFGrxGUq/