การประชุมคณะกรรมการประเมินความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของผู้ที่ยื่นคำร้องเพื่อย้ายเปลี่ยนตำแหน่ง และโอน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น. นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประเมินความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของผู้ที่ยื่นคำร้องเพื่อย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง และโอน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) โดยมีนายพันศักดิ์ ศรีทอง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานคณะกรรมการ การประชุม ณ ห้องประชุมสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

Facebook : https://www.facebook.com/share/p/uhowbnEN8DWSXiMF/