ประชาสัมพันธ์การแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2567 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาในวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์