การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัดชุดที่ 70 ครั้งที่ 12

วัน อังคาร ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัดชุดที่ 70 ครั้งที่ 12 โดยมี นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี (นายเศรษฐา ทวีสิน) เป็นประธานการประชุม พร้อมรับทราบการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน ณ ห้องประชุมสุขบำรุง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด

https://www.facebook.com/share/p/A78t3RQsU6vtoesd