ประชุมเชิงปฏิบัติการและสร้างความรู้ความเข้าใจการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศด้านคุณภาพ มัธยมศึกษาของสำนักบริหารการมัธยมศึกษา (SESA) สพฐ เพื่อดำเนินการกลั่นกรองความโดดเด่นของสถานศึกษา เพื่อรับเครื่องหมาย “คุณภาพพิเศษแห่ง สพฐ. (OBEC Special)” ในระดับ 2 ดาว และ 3 ดาว

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567 นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นางสัมพรรณ ถวิลไทย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและสร้างความรู้ความเข้าใจการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศด้านคุณภาพ มัธยมศึกษาของสำนักบริหารการมัธยมศึกษา (SESA) สพฐ เพื่อดำเนินการกลั่นกรองความโดดเด่นของสถานศึกษา เพื่อรับเครื่องหมาย “คุณภาพพิเศษแห่ง สพฐ. (OBEC Special)” ในระดับ 2 ดาว และ 3 ดาว โดยคณะกรรมการฯ (18 กลุ่มจังหวัด) ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

Facebook : https://www.facebook.com/share/p/ujMgKqfxi4CQEMKd/