การประชุมหารือการกลั่นกรองความโดดเด่นของสถานศึกษา เพื่อรับเครื่องหมาย “คุณภาพพิเศษ แห่ง สพฐ. (OBEC Special)” ระดับ 2 ดาว และระดับ 3 ดาว (18 กลุ่มจังหวัด) ผ่านระบบ ZoomMeeting

วันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และ ศึกษานิเทศก์ นำโดย นางสัมพรรณ ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นางเมตตา ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ นางบัณฑิตา รัตนวราหะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ร่วมการประชุมหารือการกลั่นกรองความโดดเด่นของสถานศึกษา เพื่อรับเครื่องหมาย “คุณภาพพิเศษ แห่ง สพฐ. (OBEC Special)” ระดับ 2 ดาว และระดับ 3 ดาว (18 กลุ่มจังหวัด) ผ่านระบบ ZoomMeeting ณ ห้องประชุมสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์