สพม.นครสวรรค์ ประชุมสื่อสารแนวทางการแแก้ปัญหานักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) “โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ”

วันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมสื่อสารแนวทางการแแก้ปัญหานักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) “โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ” ผ่านระบบ GoogleMeeting ณ ห้องประชุมสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

https://www.facebook.com/share/p/f1j8qFRRFL7YMALP