สพม.นครสวรรค์ เข้าร่วม พิธีรับ-ส่งธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดนครสวรรค์ (นครสวรรค์-อุทัยธานี)

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 07.30 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา เข้าร่วม พิธีรับ-ส่งธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดนครสวรรค์ (นครสวรรค์-อุทัยธานี) โดยมีนายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธี ณ จุดปล่อยตัว สนามเสือป่า (ลานหน้าศาลากลางหลังเก่า) อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ เพื่อส่งมอบต่อไปยังจังหวัดอุทัยธานี