สพม.นครสวรรค์ ประชุมคณะกรรมการเตรียมการงานยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1/2567

วัน พุธ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการงานยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1/2567ณ ห้องประชุมสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

https://www.facebook.com/share/p/jdijjtjEtNybFYpG