การประชุมกลั่นกรอง การย้ายครู กรณีพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567

วัน อังคาร ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 10.30 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  เป็นประธานการประชุมกลั่นกรอง การย้ายครู กรณีพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์