สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์เข้าร่วมการประชุมสัมมนา “สกสค. พบเพื่อนครู” ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสุข 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 9.00 น. นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาและบรรยายพิเศษ แก่สมาชิก ช.พ.ค. / ช.พ.ส. “สกสค. พบเพื่อนครู” ลดภาระ ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสุข ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์