สพม.นครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมบรรเลงเสี่ยง ละเลงสี ครั้งที่ 2 ปรับทัศนคติเชิงบวกเด็กและเยาวชน โดยคณะผู้พิพากษาสมทบ ในศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดนครสวรรค์ และ พิธีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

วัน พฤหัสบดี ​ ที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมบรรเลงเสี่ยง ละเลงสี ครั้งที่ 2 ปรับทัศนคติเชิงบวกเด็กและเยาวชน โดยคณะผู้พิพากษาสมทบ ในศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดนครสวรรค์ มีคุณศักดิ์สิริ มีสมสืบ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ และ รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง ศิลปินรางวัลพิฆเนศทอง พระราชทาน ณ ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นางเกสสุดา มุสิกะปาน วัสสานนท์ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 6 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ ให้เกียรติเป็นประธาน

ทั้งนี้มีพิธีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาทักษะความรู้ด้านกฎหมายและร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กและเยาวชนในทางสร้างสรรค์ โดยมี นางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมเป็นเกียรติเป็นพยานในพิธี

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งสองฝ่าย , เพื่อให้การดำเนิน โครงการให้ความรู้และป้องกันการกระทำความผิดในเด็กและเยาวชน (รู้ก่อนผิดคิดก่อนหลงทาง) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 บรรลุผลตามบันทึกข้อตกลง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์จะจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ตามที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ได้คัดเลือกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการกับศาล โดยขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ แจ้งโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดทราบและเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว , เพื่อให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษามีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและรู้จักวิธีป้องกันตนเองไม่ให้กระทำผิดกฎหมายและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพรให้กับผู้อื่น , เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เพิ่มพูนทักษะชีวิตได้รู้จักตนเองและรู้จักวางแผนแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันตนเองไม่ให้กระทำความผิด , ป้องกันและรณรงค์ให้เด็กและเยาวชนเกรงกลัวต่อความผิด , เพื่อให้เกิดทักษะในการแก้ไขปัญหาในรูปแบบของการให้คำปรึกษาแนะแนวทางการป้องกันหลีกเลี่ยง แก้ไขปัญหาด้านกฎหมายจิตวิทยากับเด็กเยาวชนผู้ปกครองและบุคลากรในสถานศึกษา

https://www.facebook.com/share/p/XexdjJooRw2iKgR5/?mibextid=WaXdOe