สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เรียกบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 11 อัตรา

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 9.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เรียกรายงานตัว เรียกบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สอบแข่งขันบุคคลทั่วไป ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 11 อัตรา บรรจุวันที่ 11 มิถุนายน 2567 โดยประกอบด้วย

 • ว่าที่ร้อยตรี จิรชัย แว่นแก้ว วิชาเอก สังคมศึกษา โรงเรียน ชุมแสงชนูทิศ
 • นางสาว พิชญ์ชุดา สุขสุวรรณ วิชาเอก สังคมศึกษา โรงเรียน หนองบัว
 • นางสาว ศิริชล บุตรศรี วิชาเอก ภาษาจีน โรงเรียน พยุหะพิทยาคม
 • นางสาว ธนารีย์ จงกรเกตุ วิชาเอก คณิตศาสตร์ โรงเรียน พยุหะพิทยาคม
 • นายวรเมธ กลิ่นชะเอม วิชาเอก คณิตศาสตร์ โรงเรียน หนองโพพิทยาคม
 • นายภาคภูมิ เต็มเปี่ยม วิชาเอก คณิตศาสตร์ โรงเรียน อุดมธัญญาประชานุเคราะห์
 • นางสาวพัทธ์ธีรา ศรลัมพ์ วิชาเอก คณิตศาสตร์ โรงเรียน นครสวรรค์
 • นายศุภณัฐ มั่นปาน วิชาเอก คณิตศาสตร์ โรงเรียน ตาคลีประชาสรรค์
 • นายธนากร เพชรรัตน์ วิชาเอก ภาษาอังกฤษ โรงเรียน หนองบัว
 • นายรัฐพงษ์ ลมลอย วิชาเอก ภาษาอังกฤษ โรงเรียน หนองบัว
 • นางสาวอารีรัตน์ อริยะวงศ์ทอง วิชาเอก ภาษาไทย โรงเรียน หนองบัว

ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์