สพม.นครสวรรค์ ประเมินความพร้อมการขอเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษา (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ม.1 และ ม.4 ) ปีการศึกษา 2568 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์

วัน จันทร์ ​ ที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานพร้อมด้วย นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมคณะ เข้าร่วมการประเมินความพร้อมการขอเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษา (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ม.1 และ ม.4 ) ปีการศึกษา 2568 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ โดยมี ดร.ณัฐชานนท์ ยอดทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ และคณะครู ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ณ ห้องประชุมโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์

https://www.facebook.com/share/p/PJLVyZ1hL5UzTtib