สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2567

วันเสาร์ ที่ 8 มิถุนายน 2567 และ วันอาทิตย์ ที่ 9 มิถุนายน 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษมัธยมศึกษานครสวรรค์ ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 การสอบภาค ก และ ภาค ข โดยมี นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการสอบแข่งขันฯ พร้อมด้วย นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และคณะกรรมการฯ กำกับติดตามให้ดำเนินการสอบแข่งขันฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย นายบุญชอบ โตคำ ประธาน อ.ก.ค.ศ. พร้อมด้วย อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมสังเกตการณ์และตรวจเยี่ยมสนามสอบ มีผู้มีสิทธิสอบจำนวน 512 ราย โดยมีผู้เข้าสอบมาจำนวน 501 ราย ในการสอบครั้งนี้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายกำหนด โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ณ สนามสอบโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์

รูปภาพเพิ่มเติม Google Drive | Google Drive 2