กิจกรรมติดตาม ขับเคลื่อน ดำเนินการตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” และประเมินผลตามเกณฑ์มาตรฐานห้องน้ำสถานศึกษา ตามโครงการ สุขาดี มีความสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 11.00 น. นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ โดยมี นายสมบูรณ์ นนท์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ คณะครูและบุคลากรโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ เข้าร่วมดำเนินการ กิจกรรมติดตามขับเคลื่อน ตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” และประเมินผลตามเกณฑ์มาตรฐานห้องน้ำสถานศึกษา ตามโครงการ สุขาดี มีความสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์