สพม.นครสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดเตรียมสนามสอบการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดเตรียมสนามสอบการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ โดยมี นายชาญณรงค์ ยาสุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นายเกรียงศักดิ์ ฤทธิ์คง รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม และนายปัญญา พรมพิทักษ์ ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม พาตรวจเยี่ยมอาคารและสถานที่ และ ห้องสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม