กิจกรรมติดตาม ขับเคลื่อน ดำเนินการตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” และประเมินผลตามเกณฑ์มาตรฐานห้องน้ำสถานศึกษา ตามโครงการ สุขาดี มีความสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 9.30 น. นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ โดยมี นางประภาพร มั่นพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ คณะครูและบุคลากรโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ เข้าร่วมดำเนินการ กิจกรรมติดตามขับเคลื่อน ตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” และประเมินผลตามเกณฑ์มาตรฐานห้องน้ำสถานศึกษา ตามโครงการ สุขาดี มีความสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์