ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบสอง ระดับประเทศ)

ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบสอง ระดับประเทศ)
ผู้เข้าแข่งขันสามารถเข้าเช็คได้ที่ https://imso.obec.go.th และพิมพ์เกียรติบัตรออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป

โดยมีนักเรียนในสังกัด สพม.นว. ได้รับรางวัลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบสอบ ระดับประเทศ) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ดังนี้

1. เด็กชายสาญ์วิกร แก้วอ่อน โรงเรียนนครสวรรค์ รางวัล ระดับทองแดง
2. เด็กชายวันชนะ บุนนาค โรงเรียนนครสวรรค์ รางวัล ระดับชมเชย
3. เด็กชายเศรษฐพงษ์ แสงดาว โรงเรียนนครสวรรค์ รางวัล ระดับชมเชย

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.