สพม.นครสวรรค์ ประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคลเพื่อเตรียมความพร้อม วางแผนการสอบแข่งขันและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ว.14 วันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2567 สนามสอบโรงเรียนนวมินทร์ทราชูทิศ มัชฌิม

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคลเพื่อเตรียมความพร้อม วางแผนการสอบแข่งขันและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ว.14 วันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2567 สนามสอบโรงเรียนนวมินทร์ทราชูทิศ มัชฌิม ณ ห้องรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์