การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนตะคร้อพิทยา ประจำปีการศึกษา 2567 “ตะคร้อเกมส์ 2567”

วัน พฤหัสบดี ​ ที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนตะคร้อพิทยา ประจำปีการศึกษา 2567 “ตะคร้อเกมส์ 2567” โดยมี นางสาวศรีภาวรรณ ไสโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนตะคร้อพิทยา กล่าวคำรายงานวัตถุประสงค์ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง เพื่อปลูกฝังคุณธรรมความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีความสามัคคี และความเสียสละ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญของการเล่นกีฬา และเพื่อใช้การเล่นกีฬาเป็นเครื่องมือในการต้านภัยจากยาเสพติด ณ สนามกีฬา โรงเรียนตะคร้อพิทยา